Over Ons


Tijdens de opening van het Academische jaar in 2008 van (destijds) de 'Roosevelt Academy', is het idee voor de Zeeuwse Meesters geboren. Onze eerste bijeenkomst hielden we in maart 2009 in de Burgerzaal van het Oude Middelburgse Stadhuis. We wilden de – op dat moment – verhitte ontpolderingsdiscussie in een breder juridisch kader plaatsen. Professor, mr. Marleen van Rijswick van de Universiteit Utrecht informeerde ons toen in de volle breedte over de 'juridische aspecten van het beheer van het Zeeuwse Deltagebied'. Sindsdien hebben we veel zeer interessante sprekers langs zien komen.

De gedachte achter onze stichting is dat het goed is om in Zeeland een gezelschap te vormen van mensen die of jurist zijn of heel regelmatig met het recht bezig zijn. De doelgroep is breed en we houden de drempel laag. Rechters, advocaten, officieren van justitie, notarissen, bedrijfsjuristen en juristen/juridisch medewerkers bij de verschillende overheden, bestuurders en ook studenten, iedereen is welkom!

Het doel is deze mensen bij elkaar te brengen om met elkaar bezig te zijn met een juridisch thema dat de dagelijkse praktijk overstijgt.

Ons doel is twee à drie maal per jaar voor juridisch geïnteresseerden interessante thema bijeenkomsten te organiseren over een actueel juridisch thema, soms gericht op een Zeeuwse aangelegenheid, soms landelijk en soms internationaal. De themabijeenkomsten zijn open voor iedereen die geïnteresseerd is en zich heeft aangemeld. De themabijeenkomsten worden zeer gewaardeerd en er ontstaat vaak een levendige discussie, die soms zelfs tot in het Parlement doordringt. Als de lezing zich ertoe leent, kan deze in aanmerking komen voor punten vanuit de permanente educatie van notarissen en advocaten.

Het bestuur van de Stichting bestaat eveneens uit een gezelschap waarin zij ernaar streeft dat zo veel mogelijk disciplines vertegenwoordigd zijn.

De Stichting krijgt geen subsidie, toch lukt het om de bijeenkomsten qua kosten zo laag mogelijk te houden. De Stichting ondervindt daarbij gelukkig veel begrip van de gastsprekers en daarnaast grote gastvrijheid vanuit de verschillende overheden maar ook vanuit het bedrijfsleven. Daarnaast ontvangt de Stichting vrijwillige bijdragen bij de bijeenkomsten welke worden besteed aan een onkostenvergoeding van de spreker en eventuele organisatiekosten.

De Stichting Zeeuwse Meester beoogt tevens een open platform te zijn. Als u een gedachte heeft over een interessant thema nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen met een van de bestuursleden.

Onze Tijdlijn


  • 2016 - Lancering website Stichting Zeeuwse Meesters
  • 2009 - Eerste bijeenkomst
  • 2008 - Idee Stichting Zeeuwse Meesters

Besturende Zeeuwse Meesters


mr. C. (Katy) van Boven-Hartogh

Overheid

mr. J.C. (Hans) Hooftman

Overheid

Prof. Dr. P. Ippel

Professor of Law

Mr. P.R.A. (Peter) Katsburg MPM

Provincie Zeeland

Mr. S. Delen

Advocaat

Mr. N.M. (Nienke) Slump

Advocaat

Mr. W.J.W.K. (Wilfred) Suijkerbuijk

Overheid

Mr. M. (Marco) van Klink

Voedingsmiddelensector

Mr. H.E. (Henriëtte) Visser

Kandidaat-Notaris